baza za određivanje premije


baza za određivanje premije
rating base
* * *
• rating base

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.